Çekişmeli Boşanma davası nasıl açılır?

Giriş
İki tür boşanma davası vardır. Bunlardan çekişmeli boşanma ile ilgili prosedür bu yazıda değerlendirilecektir. Çekişmeli boşanma davası, taraflardan birisinin boşanmak istememesi yahut boşanma isteği taşıdımalarına rağmen hukuki sonuçlarla ilgili farklı sonuçlar istemeleri durumunda bu dava türüne başvurulur.
4721 sayılı Medeni Kanunumuzda geçen boşanma sebepleri şöyledir;
1. Zina
2. Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış
3. Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
4. Terk
5. Akıl hastalığı
6. Evlilik birliğinin temelden sarsılması

İrade
Boşanma davası açmak için gereken en önemli unsur bu konudaki fikrinizin kesin olduğuna güvenmenizdir. Aksi halde içinden çıkılmaz durumların doğmasına neden olunabilmekte ve affedilen tarafın yararına olacak şekilde dava sıkıntıları yaşanabilmekte, tekrar dava açılması ile ilgili sürelerin sancılı geçirilmesi sonucu doğabilmektedir. Söylenebilecek en değerli tavsiye şudur ki; en ufak bile şüpheniz var ise bu şüphenin ortadan kalkmasını bejlemelisiniz.

BOşanma davası dilekçesi Örneği

Aşağıda okuyacağınız tarzda boşanma davası dilekçelerinin değişik yazılmış hallerine internet üzerinden ulaşmak oldukça kolaydır ancak unutmamamın gereken her boşanma davası sizin evliliğinizin içeriğine göre farklılık gösterir. Bu açıdan dilekçeyi yazarken önemli unsurlar anlatmayı, delil( doktor raporu vb.) , tanık gibi temel bilgileri vermeyiunutmayınız ve bu bölümde verilebilecek olan en iyi tavsiye olarak yazılabilecek cümle şudur ki; AVUKAT TUTUNUZ!

………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE( aile mahkemesi yok ise hukuk mahkemesine)

DAVACI…………………………:

VEKİLLERİ…………………….:

DAVALI…………………………:

DAVA…………………………….:ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA

DAVASIDIR

OLAYLAR………………………:

1-Davacı müvekkil ile davalı 2000 Yılından bu yanadır evlidirler. Ancak evlilik birliğinin ilk ayından itibaren davacı, davalının psikolosik ve fiziksel şiddetine maruz kalmaktadır. Doktor raporları ektedir.

2-Müvekkile evlendikten sonra başlayan kavgalar sonrası hor, hakir, kötü muameleye maruz kalmıştır. Müvekkileye, anne ve babasını ziyaret etmesini yasaklamıştır.

3-Davalı, evlilik birliği süresince bir gün bile eşine ,şefkat ,sevgi göstermemiştir..Davalı müvekkileye sık sık “seni sevmiyorum ,senden nefret ediyorum ,doğacak piçinden ve senden kurtulmak için uğraşıyorum ,ama senin gibi bir geri zekalı bunu anlamıyor ,benim için zaten değerli olan benim ailem diyerek evlilik birliğine devam etmek istemediğini göstermiştir.

4-Tüm bu olanlar göstermektedir ki ,kutsal evlilik birliği temelinden sarsılmış ve evlilik birliğinin devamının da bir yararı kalmamıştır.

5-Müvekkilim evliliği süresince davalı eşin bütün kusurlu hareketlerine katlanmış maddi ve manevi varlığını bu evliliğe harcamıştır.Bu nedenlerle müvekkilimin uğradığı zararı,çektiği acıyı ,üzüntüyü ve elemin ağırlığına ,karşı tarafın yoğun ve tam kusurlu bulunmasına ,tarafların sosyal ekonomik durumlarına göre istenen maddi ve manevi tazminatında gerçekçi olduğun anlaşılacaktır..

11- Davalı eş tam ve yoğun kusurlu olarak sebep olduğu bu ayrılık nedeni ile doğacak tazminat ve takı iadelerinden kurtulmak amacı ile evini ve arabasını satışa çıkarmıştır.Davalının kasıtlı olarak müvekkileden mal kaçırmaya amaçlayan bu davranışı nedeni ile …………. plakalı aracına ve ………………. adresindeki gayrimenkulüne ihtiyadi tedbir konulmasını da talep ediyoruz.

12-Yukarda belirttiğimiz nedenlerle fiilen bitmiş olan bu evliliğin hukuken de sona erdirilmesini sağlamak amacıyla işbu boşanma davasını ikame ediyoruz

HUKUKİ SEBEPLER : M.K..sair ilgili hukuki mevzuat

SUBUT SEBEPLERİ : Nüfus kaydı,tanık ifadeleri,sair her türlü yasal delil

SONUÇ : Yukarda arz ve izah edilen sebeplerle

1-Tarafların Boşanmalarına

2-100.000YTL maddi ve 50.000 YTL manevi tazminata

3-Müvekkileye düğün hediyesi olarak takılan altın takıların aynen iadesine, ayneniadesi mümkün olmadığı takdirde günlük değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle tahsiline

4- Aracına ve gayrimenkulüne İHTİYADİ TEDBİR VAAZINA

5- İleride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere müvekkile için aylık 900 milyon TL tedbir nafakasına ,muhakeme masraf ve ücreti vekaletin davalı tarafa tahmiline karar buyrulmasını bilvekale saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı VeKİLİ


DAVA AÇMA

Boşanma dilekçenizi alıp, bağlı bulunduğunuz ilin adliyesine gitmeniz gerekmektedir. Adliyedeki tevzi bürosuna dilekçenizle müracaat ettikten sonra, buradaki görevli kaydınızı yapacak ve dava içeriğine göre size harç ve masrafları hesaplayarak bir belge şeklinde verecektir. Bu belgeyi alıp yazan tutarları mahkeme veznesine yatırmanız gerekmektedir. Harç ve masraflar da yatırıldıktan sonra makbuz ve dilekçe tevzi bürosuna teslim edilir.

Süreç
Çekişmeli boşanma davası için ilk işlemlerinizi yaptıktan sonra tarafınıza duruşma günü ve saaati tebliğ edilecektir. Belirtilen saatte mutlaka duruşmaya katılımınız( bizzat yahut avukatınız aracılığı ile) gerekmektedir. Aksi takdirde davanız müracaata bırakılır. Dosya işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren bir ay geçmeden yenileme istenirse harçsız,bir ay geçmiş aöa üç aç geçmemişse harçlı olarak yenilenebilir. Ancak üç ay geçtiği halde yenilenmeyen davalar açılmamış sayılır ve bu sonuç iki önemli hukuki durum yaratır;
Birincis, hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerini etkiler;
İkincisi ise; karşı tarafa vekalet ücreti hükmedilmesine neden olur.
Bu sonuçları da düşünerek davanızı mutlaka takip ediniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s