David Bowie-Where are we now- Lyrics (çevirisi)

David Bowie – Where Are We Now Lyrics
Had to get the train treni yakalamalıydım
From Potzdamer platz potzdamer platzdan kalkan
You never knew that asla tahmin edemezdin
That I could do that bunu yapabileceğimi
Just walking the dead ölüme yürüyorum
Sitting in the Dschungel dschungel de oturuyorum
On Nurnberger strasse nurnberger sokağında
A man lost in time near KaDeWe kadewe yakınlarında zamanda kaybolmuş bir adam
Just walking the dead ölüme yürüyor
Where are we now? şimdi neredeyiz
Where are we now?
The moment you know bildiğin anda
You know, you know bilirsin
Twenty thousand people 20.000 insan
Cross Bose Brucke bose körüsünden geçer
Fingers are crossed iyi şans dile
Just in case olurya
Walking the dead ölüme yürürken
Where are we now? neredeyiz şimdi
Where are we now?
The moment you know
You know, you know
As long as there’s sun güneş olduğu sürece
As long as there’s sun
As long as there’s rain yağmur yağdığı sürece
As long as there’s rain
As long as there’s fire ateş oldukça

As long as there’s fire
As long as there’s me ben oldukça
As long as there’s you sen oldukça